Köpvillkor

Allmänt

Frakt debiteras för leverans understigande 6000 kr netto, fakturavärde exklusive återvinningsavgifter. Fraktfri leverans samt angivet fraktpris i webshopen till kund inom en radie av 80 mil, vi förbehåller oss rätten att avstå fraktfri leverans eller att debitera en merkostnad i frakt än vad webshopen anger i fall där frakten är extremt hög. Önskas leverans på annat sätt förbehåller vi oss rätten att debitera merkostnad. Påminnelseavgift tillkommer på fakturor med 60kr.

Returer

Returer ska godkännas av oss. Fraktkostnad betalas av kunden. Vi förbehåller oss rätten att debitera en returavgift med 10% på gällande försäljningspris.

Garantier

Vi fritager oss från allt ansvar på ersättning för direkt eller indirekt följdskador som kan åsamkas.

Ansvarsbegränsning

HL Däck reserverar sig för slutförsäljning och förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning. Anledningarna kan bland annat vara slut i lager, tryckfel, tekniska problem, fel i pris, för många beställningar eller felaktig produktinformation. Om kundens order inte kan bli expedierad kontaktar HL Däck kunden med förslag på alternativ.
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuella oriktigt angivna tekniska specifikationer med mera samt för slutförsäljning.